Υπεγράφη την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, η σύμβαση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820€.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τσιμεντοστρώσεις – βελτιώσεις που θα υλοποιηθούν σε οδούς (κοινόχρηστους χώρους) στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας.

Συγκεκριμένα τα έργα που θα εκτελεστούν είναι:

Στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων θα γίνουν παρεμβάσεις στους δρόμους:

α) από Τσουκαλάδες προς Κάβαλο,

β) από Τσουκαλάδες προς Παραλία Γιαλού Σκάλα,

γ) στη θέση “Σκαλιά” και

δ) στην θέση “Κλήμα”.

  • Στην Τ.Κ. Κατούνας θα γίνουν παρεμβάσεις στους δρόμους:

α) από καφενείο Κολόκα και προς παλιό Δημοτικό Σχολείο,

β) στη θέση “Άγιος Βάρβαρος” και

γ) στη Λυγιά (πίσω από την Porcelana).

  • Στο Φρύνι της Δ.Ε. Λευκάδας πίσω από τις νέες Εργατικές κατοικίες παρέμβαση στον υφιστάμενο χωματόδρομο που οδηγεί από την θέση πλησίον Εργατικών Κατοικιών(πίσω μέρος) και προς Φρύνι.
  • Στην Πλατεία της πόλης Λευκάδας στη θέση Ροντογιαννέϊκα παρέμβαση στον υφιστάμενο χωματόδρομο εφαπτόμενο της πλατείας.
  • Στην Πάροδο Φιλοσόφων της πόλης Λευκάδας στη θέση πλησίον Παιδικού Σταθμού παρέμβαση στον υφιστάμενο χωματόδρομο.
  • Στη θέση Αγία Άνναπαρέμβαση στους υφιστάμενους χωματόδρομους πλησίον Βάρδα και παλαιάς εκκλησίας.
  • Στη θέση Παλιά Σφαγεία παρέμβαση στον υφιστάμενο χωματόδρομο.
  • Στη θέση Σκουπιδότοποςπαρέμβαση στον υφιστάμενο χωματόδρομο που οδηγεί στον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης.
  • Στην Τ.Κ. Καρυωτών κατάντη του επαρχιακού δρόμου και με αρχή την διασταύρωση του επαρχιακού με τον δρόμο που οδηγεί στις παλαιές Αλυκές Αλεξάνδρου θα υλοποιηθεί κατασκευή ανοικτής τάφρου απορροής όμβριων υδάτων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ