ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων SUPER LEAGUE 2]

Το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων SUPER LEAGUE 2 καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στους επισήμους και φιλικούς αγώνες της κανονικής διάρκειας και των Playoffs και Playouts του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 (εφεξής αγώνες).

Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων SUPER LEAGUE 2 θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα.