Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
spot_img

ΕΠΣ Π-Λ: Οδηγίες για την Γενική Εκλογική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας έχει κάθε αθλητικό σωματείο- μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

– Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.

– Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση νομιμοποιείται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους. Ταυτόχρονα τα σωματεία καταθέτουν και α) θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα απόφασης από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σωματείου όπου υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα παρόντα και τα απόντα μέλη του Δ.Σ. (σύμφωνα με το σχέδιο πρακτικού που διανέμεται στα σωματεία) και β) θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων πρακτικού εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου- μέλους. Ως αποδεικτικό κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων θεωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνει από την γραμματεία της ΕΠΣ Πρέβεζας- Λευκάδας, το διαβιβαστικό έγγραφο που καταθέτει το σωματείο μέλος. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπόδειξη αντιπροσώπου σωματείου -μέλους είναι άκυρη και στερεί στο σωματείο μέλος το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας.

Τα έγγραφα αυτά, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας το αργότερο τρεις (3) πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και μέχρι την 14.00 μ.μ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό.

Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πρέβεζας- Λευκάδας κάθε σωματείο-μέλος μπορεί να υποδεικνύει μόνον έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και μόνον έναν (1) ως αναπληρωματικό. Υποψηφιότητα ΕΙΔΙΚΑ για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει κάθε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της Ένωσης, το οποίο (αθλητικό σωματείο) συγκεντρώνει τις ανωτέρω υπό στοιχείο ένα (1) τρεις προϋποθέσεις και προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος, καθώς και την τυχόν υπόδειξη από το σωματείο.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.

δ) Αίτηση του υποψηφίου για την αποδοχή της υποψηφιότητάς του.

Η υπόδειξη υποψηφίων και οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο εκλογής.
Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΗΣ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ορισμός αντιπροσώπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σωματείου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-πρακτικό ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υπόδειξης υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4-διαβιβαστικό ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υπόδειξης υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-5-βεβαιωση-σωματειου-για-υποψηφιο-1.docx

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6-υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7-αίτηση υποψηφίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ