Πλαίσιο οδηγιών για τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων για την προπόνηση αθλητών σωματείων.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ.αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 (648Β΄) παρ. 20 για τον αθλητισμό, επιτρέπεται από την 22/02/2021 η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων για την προπόνηση αθλητών σωματείων χειμερινών αθλημάτων.

Η Ομοσπονδία ορίζει ποια χιονοδρομικά κέντρα θα λειτουργήσουν με βάση το περιεχόμενο της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η έναρξη των προπονήσεων γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1.  Υποχρεωτικό προληπτικό test COVID πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις.
 2. Καθορισμός Υπεύθυνου COVID19 για κάθε σωματείο.
 3. Ονομαστικός κατάλογος αθλητών-προπονητών-τεχνικού προσωπικού για τις προπονήσεις.
 4. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση για τυχόν συμπτώματα.
 5. Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος για COVID 19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.
 6. Εβδομαδιαία ενημέρωση της Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για τον αριθμό των ελέγχων και των τυχόν κρουσμάτων.
 7. Εφαρμογή των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων αθλημάτων τα οποία αναρτώνται στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID19», στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 8. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους και συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας όπου υπάρχουν συνθήκες συνάθροισης.

Ειδικότερα:
Οδηγίες προς τα σωματεία:

 

 1. Τα σωματεία αποστέλλουν στην Ομοσπονδία τον κατάλογο των αθλητών τους (ονοματεπώνυμο, αγώνισμα, αριθμό δελτίου) μαζί με τα στοιχεία του υπεύθυνου COVID κάθε σωματείου.
 2. Οι αθλητές, προπονητές και το λοιπό προσωπικό των ομάδων που συμμετέχει στην προπονητική δραστηριότητα των ομάδων, υποχρεούνται από την πρώτη εβδομάδα των προπονήσεων να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID 19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.
 3. Το πρώτο τεστ για COVID19 γίνεται πριν την έναρξη των προπονήσεων.
 4. Το κάθε σωματείο γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία τα αποτελέσματα του ελέγχου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ή του ΕΟΔΥ.
 5. Η βεβαίωση του εργαστηρίου ή του ΕΟΔΥ σχετικά με τον εβδομαδιαίο έλεγχο COVID19 για τους αθλητές των σωματείων, επιδεικνύεται στο χιονοδρομικό κέντρο.
 6. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης εφαρμόζονται αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και στο πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός και COVID 19», στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981- covid19-sports Οι ως άνω οδηγίες καθώς και τα προπονητικά πρωτόκολλα δύναται να τροποποιούνται με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας.
 7. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων οι αθλητές είναι σε καθεστώς ενεργητικής επιτήρησης δηλαδή κάνουν καθημερινή θερμομέτρηση και αναφέρουν στον ιατρό οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID19.
 8. Οι σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID19 που έχουν διενεργηθεί, για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμισή τους στα πλαίσια δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
 9. Οι μετακινήσεις των αθλητών και των προπονητικών επιτελείων, προς και από τα χιονοδρομικά κέντρα πρέπει να πραγματοποιούνται αυθημερόν, με επιστροφή στην έδρα του σωματείου, και δεν θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για διαμονή των αθλητών σε ξενοδοχειακές μονάδες στις περιοχές των χιονοδρομικών κέντρων.

Οδηγίες προς την Ομοσπονδία:

 1. Η Ομοσπονδία επικοινωνεί με τα χιονοδρομικά κέντρα κοινοποιώντας τους καταλόγους των αθλητών που δικαιούνται να κάνουν χρήση.
 2. Η ομοσπονδία εκδίδει βεβαιώσεις κίνησης για κάθε σωματείο με κατάλογο των αθλητών, χώρο προπόνησης και ωράριο προπόνησης.
 3. Η Ομοσπονδία παραλαμβάνει τις βεβαιώσεις ελέγχου COVID19 μια φορά την εβδομάδα από τα σωματεία.
 4. Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη διεύθυνση covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ όλων των σωματείων με τη μορφή : Αριθμός τεστ, Αριθμός κρουσμάτων.
 5. Η Ομοσπονδία αποστέλλει προς τη ΓΓΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@gga.gov.gr, επικαιροποιημένο προπονητικό πρωτόκολλο το οποίο θα περιλαμβάνει τη διαδικασία των προληπτικών εβδομαδιαίων ελέγχων COVID19, όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

Οδηγίες προς τα Χιονοδρομικά Κέντρα:

 1. Τα χιονοδρομικά κέντρα παραλαμβάνουν από την Ομοσπονδία τους καταλόγους αθλητών των σωματείων που έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση τους.
 2. Για τους εν λόγω αθλητές σωματείων ζητείται να επιδεικνύουν για έλεγχο αποτελέσματα τεστ COVID εντός της τελευταίας εβδομάδας. Εκτός από τις βεβαιώσεις διαγνωστικών εργαστηρίων, είναι αποδεκτά και τα αποτελέσματα τεστ COVID που διενεργούνται από τον ΕΟΔΥ και αποστέλλονται υπό μορφή SMS.

Κατά τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων τα σαλέ παραμένουν κλειστά, οι ανελκυστήρες χιονοδρόμων (lift) χρησιμοποιούνται ατομικά και η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις covid19@gga,gov.gr και sgoffice@gga.gov.gr

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας προς τα σωματεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας ΚΥΑ, καθώς και στα χιονοδρομικά κέντρα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ