Πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών της περιόδου 2020/21

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA με ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και τις επιστολές της Γενικής Γραμματέως της FIFA, κας. Fatma Samoura, που απεστάλησαν με fax στις 21 Μαΐου 2019, και στις 16 Ιουλίου 2019, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά τη συνεδρίασή της υπ’ αριθμόν 40 στις 21 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το «Καταστατικό της ΕΠΟ», τον «Κανονισμό Διαιτησίας», τους «Κανονισμούς για την Οργάνωση της Διαιτησίας στις Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA» και τη «Σύμβαση

Διαιτησίας της UEFA για  την Εκπαίδευση και την Οργάνωση», σχετικά με την επιλογή των

Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών των K1, K2 και K3 Κατηγοριών της περιόδου

2020/21, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, τις οποίες αποστέλλουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ώστε να λάβει γνώση και να προβεί στη δημοσιοποίησή τους:

Η κατάρτιση των πινάκων των κατηγοριών K1 και K2 (χρήση στις επαγγελματικές διοργανώσεις: Super League 1 και Super League 2) έγινε αποκλειστικά από τα τρία αλλοδαπά μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

 1. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
  • Βαθμολογία της περιόδου 2019/20
  • Επίδοση στα τεστ φυσικής κατάστασης της περιόδου 2019/20
  • Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2019/20
  • Χαρακτηριστικά των αγώνων που διεύθυναν την περίοδο 2019/20
  • Τεχνικές επιδόσεις και συμπεριφορά
  • Ηλικία και Προοπτική ανέλιξης στην κορυφή
  • Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή
  • Δέσμευση στη δραστηριότητα
 2. Τα κριτήρια επιλογής, ανόδου, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους παρατηρητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
  • Τεχνικές επιδόσεις και συνέπεια για την περίοδο 2019/20
  • Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις της περιόδου 2019/20
  • Επίδοση στις εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video tests) της περιόδου

2019/20

 • Χαρακτηριστικά των αγώνων στα οποία ήταν παρατηρητές την περίοδο 2019/20
 • Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ παρατηρητή
 • Δέσμευση στη δραστηριότητα
 • Ακρίβεια στη βαθμολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο συνολικός αριθμός των ομάδων ανά πρωτάθλημα (παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τελική μορφή των διοργανώσεων) όσο και ο αριθμός των αγώνων δεν θα αλλάξουν σημαντικά, ορίστηκε ο ακόλουθος αριθμός αξιωματούχων διαιτησίας και παρατηρητών, σε εθνικό επίπεδο για όλες τις κατηγορίες ποδοσφαίρου, futsal και ποδοσφαίρου άμμου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διαιτητές Βοηθοί Διαιτητές Παρατηρητές ΣΥΝΟΛΟ
Κ1 28 50 26 104
Κ2 50 70 55 175
Κ3 130 260 170 560
Κ4 Προχωρημ. Εκκρεμεί Χρήση άνωθεν Χρήση άνωθεν
Κ1 Γυναικών 9 23 Χρήση άνωθεν 32
Κ2 Γυναικών 5 9 Δεν έχει παρατ. 14
Futsal 46 8 54
Ποδοσφ. Άμμου   34 4 38
ΣΥΝΟΛΟ 302 412 263 977

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταρτίστηκαν οι πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών όλων των εθνικών κατηγοριών για τη σεζόν 2020 / 2021.

Αθήνα, 21η Ιουλίου2020

Vitor Melo Pereira

Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  –  ΕΠΣ

1 Γκάμαρης Ανδρέας Αθηνών Ν
2 Ευαγγέλου Άγγελος Αθηνών
3 Παπαπέτρου Αναστάσιος Αθηνών
4 Περράκης Κωνσταντίνος Αθηνών Ν
5 Μανούχος Ευάγγελος Αργολίδας
6 Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης Αρκαδίας
7 Κουτσιαύτης Αριστομένης Άρτας
8 Τσέτσιλας Κωνσταντίνος Γρεβενών Ν
9 Κοτσάνης Κωνσταντίνος Δράμας
10 Βάτσιος Αριστείδης Δυτικής Αττικης
11 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος Δωδεκανήσου
12 Καραντώνης Δημήτριος Ημαθίας
13 Μαλούτας Δημήτριος Ημαθίας
14 Ζαμπαλάς Σπυρίδων Ηπείρου Ν
15 Σκουλάς Εμμανουήλ Θεσσαλίας
16 Κουμπαράκης Στέφανος Θράκης
17 Τζήλος Αθανάσιος Λάρισας
18 Κουκούλας Παναγιώτης Λέσβου Ν
19 Αγγελάκης Άγγελος Μακεδονίας Ν
20 Γκορτσίλας Ευστάθιος Μακεδονίας
21 Ζαχαριάδης Πραξιτέλης Μακεδονίας
22 Παπαδόπουλος Ιωάννης Μακεδονίας
23 Φωτιάς Βασίλειος Πέλλας
24 Βρέσκας Γεώργιος Πιερίας
25 Γρατσάνης Ευάγγελος Τρικάλων Ν
26 Τζοβάρας Γεώργιος Φθιώτιδας
27 Τσακαλίδης Αλέξανδρος Χαλκιδικής Ν
28 Τσαγκαράκης Πέτρος Χανίων

*Ν=Εισαγωγή από κατώτερη κατηγορία

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  –  ΕΠΣ

1 Απτόσογλου Ιορδάνης Αθηνών
2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών
3 Κολλιάκος Άγγελος Αθηνών Ν
4 Σαμοϊλης Δημήτριος Αθηνών
5 Φωτόπουλος Ανδρέας Αθηνών
6 Καλαμπόκης Κωνσταντίνος Αιτωλοακαρνανίας
7 Κολοσιώνης Αθανάσιος Αιτωλοακαρνανίας
8 Κωσταράς Πολυχρόνης Αιτωλοακαρνανίας
9 Μπούξμπαουμ Ράινχαρντ Ανατoλικής Αττικής
10 Σπυρόπουλος Παντελής Ανατολικής Αττικής
11 Πετρόπουλος Τρύφων Αρκαδίας
12 Τριανταφύλλου Κωσταντίνος Αρκαδίας
13 Μεϊντανάς Ανδρέας Αχαΐας
14 Μπαλτάς Χρήστος Αχαΐας
15 Μωυσιάδης Βασίλειος Γρεβενών Ν
16 Χατζηνάκος Γεώργιος Δράμας
17 Δημόπουλος Μιχαήλ Δυτικής Αττικής
18 Κουρομπύλια Χρυσούλα Δυτικής Αττικής
19 Βασιλόπουλος Σπυρίδων Έβρου
20 Ψάρρης Κωνσταντίνος Ζακύνθου
21 Καραγκιζόπουλος Ιωάννης Ημαθίας
22 Κόλλιας Αθανάσιος Ηπείρου
23 Λιόντος Κωνσταντίνος Ηπείρου Ν
24 Μωυσιάδης Θεόφιλος Ηπείρου
25 Μαυρουδής Δημήτριος Ηρακλείου
26 Νικολακάκης Βασίλειος Ηρακλείου
27 Παπαδάκης Μιχαήλ Ηρακλείου
28 Σακκάς Παναγιώτης Θεσσαλίας Ν
29 Τζιώτζιος Χρήστος Θράκης
30 Καμπερίδης Φώτιος Καβάλας Ν
31 Διπλάρης Αντώνιος Καρδίτσας
32 Στεφανής Γεώργιος Καρδίτσας
33 Δημητριάδης Ιορδάνης Καστοριάς
34 Τζιουβάρας Θεόδωρος Κοζάνης
35 Καρσιώτης Μιχαήλ Κορινθίας
36 Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης Κορινθίας
37 Πάγκαλος Νικόλαος Λασιθίου
38 Αϊναλής Θεόδωρος Μακεδονίας
39 Δημητριάδης Λάζαρος Μακεδονίας
40 Νατσιόπουλος Δημήτριος Μακεδονίας
41 Νικολαΐδης Κωνσταντίνος Μακεδονίας
42 Παπαδόπουλος Ηλίας Μακεδονίας Ν
43 Πάτρας Πέτρος Μακεδονίας
44 Αλεξέας Ηλίας Μεσσηνίας
45 Κούλα Χασάν Ξάνθης
46 Γεωργακόπουλος Τιμολέων Πειραιά Ν
47 Κωνσταντινου Ηλίας Πρέβεζας/Λευκάδας
48 Χριστάκογλου Γεώργιος Χαλκιδικής
49 Αναστασάκης Αντώνιος Χανίων Ν
50 Σινιοράκης Αντώνιος Χανίων

*Ν=Εισαγωγή από κατώτερη κατηγορία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  –  ΕΠΣ

1 Ιωσηφόγλου Νικόλαος Αθηνών
2 Μητροφάνης Γεώργιος Αθηνών
3 Νικολακόπουλος Αθανάσιος Αθηνών
4 Τριτσώνης Σταύρος Αθηνων
5 Τάπραντζης Γεώργιος Αιτωλοακαρνανίας
6 Τεροβίτσας Βασίλειος Αιτωλοακαρνανίας
7 Κόκοτου Αντωνία Αργολίδας Ν
8 Σταθόπουλος Γεώργιος Αχαΐας
9 Καλύβας Δημήτριος Βοιωτίας
10 Φλώτσιος Σταύρος Βοιωτίας
11 Βλάχος Κωνσταντίνος Γρεβενών
12 Γκαϊτατζής Θεόδωρος Δράμας
13 Καρατζάς Χαράλαμπος Ευβοίας
14 Δάλλας Κωνσταντίνος-Αίας Ηπείρου
15 Κουκουλάκης Μιχαήλ Ηρακλείου
16 Κύρκος Δημήτριος Θεσπρωτίας
17 Ταπαντζάς Εμμανουήλ Θράκης
18 Γιανναδάκης Εμμανουήλ Λασιθίου
19 Δαγκλής Χρήστος Μακεδονίας
20 Μαυρόπουλος Παναγιώτης Μακεδονίας
21 Τικόζογλου Αλέξανδρος Μακεδονίας
22 Aγαδάκος Νικόλαος Πειραιά
23 Τοπούζης Ιωάννης Τρικάλων
24 Σπυρόπουλος Ιωάννης Φθιώτιδας
25 Μπίκας Γεώργιος Χαλκιδικής
26 Βασάρας Κύρος UEFA

*Ν=Εισαγωγή από κατώτερη κατηγορία

* Σε λίγο η ανάρτηση των πινάκων των υπολοίπων κατηγοριών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.