ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2021-2022

 • Θερινή Μεταγραφική Περίοδος για Διεθνείς και Εσωτερικές Κινήσεις από 02/08/2021 έως και 01/11/2021
 • Θερινές Επανεγγραφές Ερασιτεχνών από 02/08/2021 έως και 01/11/2021
 • Θερινές Μετεγγραφές Ορισμένου Χρόνου Ερασιτεχνών (πρώην Υποσχετικές) από 02/08/2021 έως και 01/11/2021
 • Χειμερινή Μεταγραφική Περίοδος Ερασιτεχνών για Διεθνείς και Εσωτερικές Κινήσεις από 01/01/2022 έως και 31/01/2022
 • Χειμερινές Επανεγγραφές Ερασιτεχνών από 01/01/2022 έως και 28/02/2022
 • Χειμερινές Μετεγγραφές Ορισμένου Χρόνου (πρώην Υποσχετικές) από 01/01/2022 έως και 31/01/2022
 • Θερινές Πρώτες Εγγραφές Ενηλίκων Ερασιτεχνών από 02/08/2021 έως και 01/11/2021
 • Χειμερινές Πρώτες Έγγραφες Ενηλίκων Ερασιτεχνών από 01/01/2022 έως και 28/02/2022
 • Πρώτες Εγγραφές Ανηλίκων Ερασιτεχνών από 01/07/2021 έως και 30/06/2022
 • Ατομικές Αποδεσμεύσεις Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών από 01/07/2021 έως και 30/06/2022
 • Ομαδικές Αποδεσμεύσεις Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών από 01/07/2021 έως και 30/06/2022