΄Β ΕΠΣ Π-Λ 2019-2020 (Ά Όμιλος) ΄Β ΕΠΣ Π-Λ (Ά Όμιλος) 2019-20

  0
  Β ΕΠΣ 12η αγωνιστική (Ά Όμιλος)
  Β ΕΠΣ 13η αγωνιστική (Ά Όμιλος)
  Β ΕΠΣ 14η αγωνιστική (Ά Όμιλος)
  Β ΕΠΣ Π-Λ Ά ΟΜΙΛΟΣ (15η Αγωνιστική)
  Β ΕΠΣ Π-Λ Ά ΟΜΙΛΟΣ (16η Αγωνιστική)
  Β ΕΠΣ Π-Λ Ά ΟΜΙΛΟΣ (17η Αγωνιστική)