΄Β ΕΠΣ Π-Λ 2022-23 ΄Β ΕΠΣ Π-Λ 2023-24

  12η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  15η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  13η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  16η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  14η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  17η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24
  18η Αγωνιστικη Β ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2023-24