Ά ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2021-22

    Ά ΕΠΣ Π-Λ 9η Αγωνιστική 2021-22
    Ά ΕΠΣ Π-Λ 10η Αγωνιστική 2021-22
    Ά ΕΠΣ Π-Λ 9η Αγωνιστική 2021-22
    Ά ΕΠΣ Π-Λ 11η Αγωνιστική 2021-22
    Ά ΕΠΣ Π-Λ 12η Αγωνιστική 2021-22