Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ