Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ