Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους ΟΤΑ

Tο ζήτημα της στήριξης της συντριπτικής πλειονότητας των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που πλήττονται βάναυσα από το πάγωμα της αγοράς,  με συγκεκριμένα μέτρα, όπως η στήριξή τους από την κυβέρνηση στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδικοίκησης, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, εβδομήντα (70) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη εκφράσει τη διαφωνία του για τα αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης, χωρίς σχεδιασμό και στη λογική «βλέποντας και κάνοντας».

Είναι αυτή η πολιτική που οδήγησε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν τη συγκεκριμένη Ερώτηση προς την Κυβέρνηση, στην οποία περιλαμβάνονται οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημικής κρίσης, όπως, πρώτον, η στήριξη των επιχειρήσεων με τη μη είσπραξη δημοτικών τελών έως το τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ.

Δεύτερον, η αναστολή πληρωμής ενοικίων δημοτικών καταστημάτων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη ολικώς ή μερικώς από τα μέτρα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και η πρόβλεψη για τη ρύθμιση εξόφλησης μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την λήξη της κρίσης.

Τρίτον, η αναστολή, τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος έτους, της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που μισθώνουν  για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19.

Τέταρτον, η στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την αναστολή καταβολής.

Πέμπτον, η στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση απαλλαγής τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα.

Έκτον, η στήριξη επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19, που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Μέτρα στήριξης αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων οικονομικών υποχρεώσεων τους προς τους ΟΤΑ και πρόσθετα μέτρα κοινωνικής και υγειονομικής προστασίας των απασχολούμενων και των εργαζομένων μέσω των ΟΤΑ»

 

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και οι συνέπειες τόσο των μέτρων για την αντιμετώπισή της, όσο και της αναστολής της πλειοψηφίας των κοινωνικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους οικονομικά αδύνατους είναι προφανώς οδυνηρές.

Η διαφωνία μας για τα αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης, χωρίς σχεδιασμό και στη λογική «βλέποντας και κάνοντας», είναι διατυπωμένη, όπως και οι προτάσεις μας για έγκαιρη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Οι προτάσεις από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων, επιχειρήσεων, και ένα έγκαιρο σχέδιο, που θα προλάβει την πλήρη αποδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας, θα στηρίξει τις θέσεις εργασίας και την διάσωση των επιχειρήσεων, έχουν δημόσια κατατεθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις προτάσεις μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη τόσο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων,  σε σχέση με οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους Δήμους της χώρας και πρόσθετα μέτρα για την υγειονομική τους προφύλαξη.

Συγκεκριμένα, για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε σχέση με υποχρεώσεις τους προς τους ΟΤΑ  και πρόσθετα μέτρα υγειονομικής και κοινωνικής στήριξης των απασχολούμενων και των εργαζόμενων σε αυτές, προτείναμε:

 1. Στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών ως τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ.
 2. Αναστολή πληρωμής ενοικίων δημοτικών καταστημάτων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη ολικώς ή μερικώς από τα μέτρα , μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 και πρόβλεψη ρύθμισης εξόφλησης μέχρι 24 μήνες από τη λήξη της κρίσης.
 3. Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν  για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19 .
 4. Ρύθμιση για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.
 5. Απαλλαγή τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα.
 6. Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19, που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους.
 7. Κινητές μονάδες υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ). Υποχρεωτική συμμετοχή στις μονάδες Επισκεπτών Υγείας και Σημεία παραπομπής ανά Δήμο για εργαστηριακό έλεγχο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
 8. Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ψηφιακά προγράμματα, τα οποία θα προετοιμάζει το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
 9. Θεσμοθέτηση απαλλαγών των πολιτών από τροφεία Παιδικών Σταθμών για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί, από δίδακτρα σε διάφορες δομές των Δήμων και των Νομικών του Προσώπων, όπως Δημοτικά Ωδεία, Δημοτικές Σχολές Χορού, Εργαστήρια, κλπ.
 10. Οικονομική κάλυψη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ), με τις οποίες συνεργάζονται οι Δήμοι για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού και προγραμμάτων στις  Λέσχες Πολιτισμού.
 11. Οικονομική κάλυψη του προσωπικού ΙΔΟΧ που αμείβεται με αντίτιμο (π.χ. μέρος των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου, καθηγητές των εργαστηρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης) και των εργαζόμενων με συμβάσεις έργου.

 

Είναι γνωστό ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που περιγράψαμε παραπάνω, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη δεκαετή οικονομική κρίση των μνημονίων.

Είναι επίσης γνωστό ότι, οι περισσότερες επιχειρήσεις που ενοικιάζουν από Δήμους καταστήματα ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Είναι προφανές ότι, ένας επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος ή μια επιχείρηση που έχει κλείσει λόγω των μέτρων ή που έχει μειωθεί δραματικά ο κύκλος εργασιών του, δεν μπορεί άμεσα να ανταπεξέλθει σε οικονομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν κάθε μήνα και

Επειδή οι έως τώρα προβλέψεις της κυβέρνησης ούτε τις θέσεις εργασίας προστατεύουν αλλά ούτε τους αυτοαπασχολούμενους, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις βοηθούν να υπάρχουν στο άμεσο μέλλον,

 

Σας ρωτάμε, κ. Υπουργέ:

 

 • Προτίθεστε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις με μη είσπραξη δημοτικών τελών έως το τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ;
 • Προτίθεστε να αναστείλετε την πληρωμή ενοικίων δημοτικών καταστημάτων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη ολικώς ή μερικώς από τα μέτρα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και να προβλέψετε ρύθμιση εξόφλησης μέχρι 24 μήνες από την λήξη της κρίσης;
 • Προτίθεστε να αναστείλετε τουλάχιστον έως την 31-12-2020 την καταβολή μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν  για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19;
 • Προτίθεστε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις με θεσμοθέτηση ρύθμισης για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής;
 • Προτίθεστε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις με θεσμοθέτηση απαλλαγής τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα;
 • Προτίθεστε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις με θεσμοθέτηση ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19, που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους;
 • Προτίθεστε να προβλέψετε Κινητές μονάδες υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ); Υποχρεωτική συμμετοχή στις μονάδες Επισκεπτών Υγείας και Σημεία παραπομπής ανά Δήμο για εργαστηριακό έλεγχο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ;
 • Προτίθεστε να προβλέψετε χρηματοδότηση και θεσμοθέτηση ώστε να υπάρξουν απαλλαγές των πολιτών από τροφεία Παιδικών Σταθμών για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί, από δίδακτρα σε διάφορες δομές των Δήμων και των Νομικών του Προσώπων, όπως Δημοτικά Ωδεία, Δημοτικές Σχολές Χορού, Εργαστήρια, κλπ;
 • Προτίθεστε να προβλέψετε χρηματοδότηση για Οικονομική κάλυψη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ), που συνεργάζονται οι Δήμοι για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού και προγραμμάτων στις  Λέσχες Πολιτισμού;
 • Προτίθεστε να προβλέψετε χρηματοδότηση για Οικονομική κάλυψη του προσωπικού ΙΔΟΧ που αμείβεται με αντίτιμο (π.χ. μέρος των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου, καθηγητές των εργαστηρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης) και των εργαζόμενων με συμβάσεις έργου;

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Σπίρτζης Χρήστος

Πολάκης Παύλος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά – Κηλαηδόνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασσιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.