Το Δ.Σ. του ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ,   μετά την έκδοση της ΚΥΑ 33506/2021 ΦΕΚ 233/τεύχος Β/29-5-2021 που επιτρέπει τη διενέργεια Συνελεύσεων,

                                             ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 τα μέλη του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρα 18.30 στα Γραφεία του Συλλόγου (Ορλάνδου και Τζουμέρκων) .

 ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. για οικονομικό απολογισμό 2020 και προϋπολογισμό 2021- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού μέχρι 23 Ιουνίου 2021
  4. Συζήτηση πρότασης επιχειρηματία προς το Δ.Σ. για την ανάληψη της Διοίκησης της ομάδας
  5. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών- εκλογή εφορευτικής επιτροπής- υποβολή υποψηφιοτήτων για Δ.Σ και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Από το Δ.Σ.