Το Γ.Ν. Πρέβεζας ευχαριστεί δημόσια τους:

  • Πολίτες του Νομού Πρέβεζας.
  • Εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας για τη μαζική συλλογή πλαστικών πωμάτων για την αγορά καροτσιού μεταφοράς ασθενών στο Νοσοκομείο μας.

Επίσης ευχαριστούμε:

  • Τον Δήμο Πρέβεζας (Αντιδήμαρχο κ.Ροπόκη Ευάγγελο) για τη διάθεση αυτοκινήτου και τους υπαλλήλους του Δήμου κ.Καρτεζίνη Γεώργιο και κ.Καλόγηρο Ευάγγελο), για τη μεταφορά των πωμάτων που συγκεντρώθηκαν.
  • Την Εταιρεία «Πλαστικά Πρέβεζας Ε.Π.Ε.» για τη συνεργασία.

                                  Η                                                               Ο

         Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

                      Α.ΑΡΑΒΑΝΗ                                                                Δ.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ