ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2020

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ.4η,5η Αγων. Και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Α’και Β’ Ομίλου 1η Αγων. από 21,24-25/10/2020 επιβάλει:

  • 4η Αγων., 1382353 ΒΑΝΝΑΣ Ε. ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020
  • 4η Αγων., 1366937 ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ Β. ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020
  • 4η Αγων., 1427804 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΑΕ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 13/29-10-2020
  • 4η Αγων., 1417878 ΡΙΣΤΑΝΗΣ Κ. ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020
  • 5η Αγων., 1369702 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ν. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020
  • 1η Αγων., 1003421 ΤΖΙΜΑΣ Μ. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020
  • 4η Αγων., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 13/29-10-2020

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.,Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ./Π.-Λ., 4η ΑΓΩΝ., 21/10/2020

1.ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ./Π.-Λ., 5η ΑΓΩΝ., 25/10/2020

1.ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ