ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ.2η,3η Αγων., από 03-04, 10-11/10/2020 επιβάλει:

  1. 2η 1182836 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Β. ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 12/19-10-2020
  2. 3η 1399503 DEDI T. ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 12/19-10-2020
  3. 3η 1334570 ΝΑΣΤΟΣ Σ. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 12/19-10-2020

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.,Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ./Π.-Λ., 3η ΑΓΩΝ., 11/10/2020
Α/Α ΟΜΑΔΑ

  • ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Επιβάλει χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50€) στο Σωματείο ‘ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ’,για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,1η Αγων. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» το Σάββατο 26/9/2020. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 12,13 και 15).