ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/2020

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ.21η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Α’ ΟΜ.14η Αγων. & Β’ ΟΜ.16η ,17η Αγωνιστική, Κύπελλο Ε.Π.Σ. Π.-Λ. Ημιτελική Φάση, Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-14, Α’ Ομ. 7η Αγων. & Κ-16 7η Αγων. από 08-09,12/2/2020 επιβάλει:

  • ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 1299285 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Α. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 05/13-2-2020
  • 21η 1393459 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θ. ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ Αρθρο 10 παρ.1 β 2 20 € 05/13-2-2020
  • 21η 1284259 ΛΑΖΑΡΗΣ Α. ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 05/13-2-2020
  • 21η 557278 ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ν. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I 4 40 € 05/13-2-2020
  • 17η,Β.Β 1405606 ΣΤΕΦΟΣ Σ. ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 05/13-2-2020
  • 21η,Α΄ΕΡΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 05/13-2-2020

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).

ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ