ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Φάσης Κυπέλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. από 18-19/9/2021 επιβάλει:

  1. Α’ ΦΑΣΗ 1359004 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 01/23-9-2021
  2. Α’ ΦΑΣΗ 1161041 ΚΟΚΟΛΗΣ Χ. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 β 2 20 € 01/23-9-2021
  3. Α’ ΦΑΣΗ 1289192 ΚΟΚΟΛΗΣ ΣΠ. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 01/23-9-2021

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ. Π.-Λ., Α’ ΦΑΣΗ 18-19/9/2021

  1. ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ
  2. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ