Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.2η Αγωνιστική από 09-10/10/2021 επιβάλει:

  • 1469397 ΣΙΑΜΕΤΗΣ Δ. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 03/14-10-2021
  • 1430316 ΝΤΟΥΡΟΣ Δ. ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 03/14-10-2021
  • 1434165 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Β. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 03/14-10-2021

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).

Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 2Η ΑΓΩΝ., 09-10/10/2021

  • ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Δευτέρα 18/10/2021 τον εκπρόσωπο του Σωματείου ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ κ.Μπίρη Γεώργιο, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,2η Αγων. «Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ – ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ» 10/10/2021 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 11, 15 παρ.5,6)