Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.4η Αγωνιστική και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 2η Αγωνιστική από 23-24/10/2021 επιβάλει:

  • 4η 1456009 ΝΤΑΛΑΣ Β. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 05/27-10-2021
  • 4η 1313966 ΚΟΛΙΟΣ Ν. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I 1 10 € 05/27-10-2021
  • 2η 1459910 GORODENI B. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε) 1 10 € 05/27-10-2021

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).

  1. ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

Επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για μία (1) αγωνιστική στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ κ.Γ. ΜΠΙΡΗ και χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50€) στο Σωματείο ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπρόσωπου του Σωματείου κ.Μπίρη Γ., στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,4η Αγων. «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ – ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ» 23/10/2021 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 10,11, 15 παρ.5,6)