Ο Δήμος Πρέβεζας προκειμένου να  καλύψει εποχικές  ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα θα προβεί στην πρόσληψη 13 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  στον τομέα καθαριότητας   οι οποίοι θ απασχοληθούν για διάστημα  8 μηνών.

Οι ειδικότητες αφορούν:

  • Ειδικότητα Δ.Ε Οδηγών (με Κάρτα Ψηφιακού  Ταχογράφου)
  • Ειδικότητα Δ.Ε Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος (μεταφοράς ογκωδών μπίγα).
  • Ειδικότητα Υ.Ε Εργατών-τριών Καθαριότητας και
  • Ειδικότητα Υ.Ε Συνοδών Απορριματοφόρου.

Η  υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκινά στις 2/1/2020 και ολοκληρώνεται στις 13/1/2020.

Πληροφορίες:Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δημαρχείο Πρέβεζας  τηλ.2682360633.