Επιστημονική συνεργάτης του Δήμου Πρέβεζας ορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Δείτε ΕΔΩ), η υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στις πρόσφατες εκλογές κα Σέβη Κονταξή.

Η κα Κονταξή θα παρέχει και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων καθώς και άλλων πόρων χρηματοδότησης. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.