Η ώρα της πληρωμής για το επίδομα 534 ευρώ και το επίδομα 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, μετά τις νέες αιτήσεις για τον Μάιο, φτάνει.

Με μια σχετική καθυστέρηση, στα μέσα Ιουνίου η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να δώσει επίδομα 534 ευρώ και επίδομα 300 ευρώ σε ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο εκτός έμειναν οι επιστήμονες και αρκετοί ακόμη που πήραν μόνο το επίδομα των 600 ευρώ με τα περιβόητα voucher που κατέληξαν σε φιάσκο.

Σε κάθε περίπτωση περίπου 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν στους λογαριασμούς τους το επίδομα 534 ευρώ ή 300 ευρώ τις επόμενες μέρες.

Περίπου 200.000 επαγγελματίες που δεν λειτούργησαν τον Μάιο, περιμένουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 και 534 ευρώ, ανάλογα το πότε άνοιξαν οι επιχειρήσεις τους εντός του προηγούμενου μήνα.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 300 ευρώ και 534 ευρώ αντίστοιχα και ανάλογα με τις ημέρες που ήταν κλειστοί, είναι όσοι επαγγελματίες έβαλαν λουκέτο με κρατική εντολή και κατά τη διάρκεια του Μαίου.

Όσοι έμειναν κλειστοί έως τις 18 Μαίου δικαιούνται 300 ευρώ ενώ όσοι έμειναν κλειστοί για όλο τον μήνα, 534 ευρώ.

Για αυτούς έως και τις 25 Ιουνίου ήτανν ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για να υποβάλλουν αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ ή 300 ευρώ.

Μέχρι 29 ή 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία πληρωμής.

Όπως έχει φανεί πάντως από τα επιδόματα που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια ανατροπή στην πληρωμή και νέες καθυστερήσεις είτε για το σύνολο. είτε για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αν χρειαστούν διασταυρώσεις στοιχείων.

Ποιοι δικαιούνται την αποζημίωση

-Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

-Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων

-Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
Συμπλοιοκτησία, κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ

-Όσοι έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ)της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

-Επιχείρηση που στις 20.3.2020 εντασσόταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς αναγραφή ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα Ι ή ΙΙ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.

Πηγή:ieidiseis.gr