Η Διοικούσα Επιτροπή του Σ.Ε.Ε.Λ.ΦΟ. Ν. Πρέβεζας , καλεί τα μέλη του, να προσέλθουν, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ,για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην ομοσπονδία .

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη , 3 Νοεμβρίου 2021 από τις 18:00 μέχρι τις  20.00 μ.μ. στην αίθουσα  του Εργατικού  κέντρου Πρέβεζας , σύμφωνα με το Καταστατικό .

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφιότητας στις εκλογές, για τα όργανα όπως ορίζονται:                       Νέο Διοικητικό Συμβούλιο , Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας, μπορεί να αποσταλεί έως και την Κυριακή 31/10/2021 στο mail του συλλόγου συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί παρακάτω .

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων, στις παραπάνω αρχαιρεσίες, κρίνεται απαραίτητη.

 Θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η Διοικούσα Επιτροπή