Από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν ισχύ από 30 Αυγούστου 2021 :

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 (30/08/2021)