Στο πλαίσιο του Κανονισμού Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων,  του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  μέχρι και σήμερα ,περί Ερασιτεχνικού –Επαγγελματικού Αθλητισμού .

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι σύλλογοι  / σωματεία με έδρα το Δήμο Πρέβεζας  να υποβάλουν αίτημα για τη χρήση των αθλητικών χώρων, αθλητικής περιόδου 2021-2022 και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 2 έως 20 Αυγούστου  2021 .

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας  www.dimosprevezas.gr/γραφείο τύπου /ανακοινώσεις βρίσκονται αναρτημένα τα έντυπα προς συμπλήρωση .

Από το

Γραφείο Αθλητισμού