Η παρουσία όλων των διαιτητών, βοηθών (αξιολογημένων και μη) και παρατηρητών διαιτησίας στην επιμορφωτική συγκέντρωση είναι υποχρεωτική. θα τηρηθεί το απουσιολόγιο και θα κοινοποιηθεί στη ΚΕΔ/ΕΠΟ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας.

Θα μοιρασοστούν οι αλλαγές στους κανόνες παιχνιδίου.

Στην πρώτη η δεύτερη εκπαιδευτική συγκέντρωση θα καταβληθούν και τα χρεωστικά υπόλοιπα των παιδικών και προπαιδικών πρωταθλημάτων 2016-2017.

Ενώ θα καταβληθεί και το παράβολο των πενήντα ευρώ από όλους τούς διαιτητές της δυναμής μας για τα αγωνιστικά σήματα της περιόδου 2017-2018.

Παρασκευή 01/09/17 και ώρα 18.30 στην αίθουσα Κεραμάτων ΕΠΣ.