Προς: -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων, περιόδου 2018-19, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με την υπ’ αριθμ. Νο 8/31-7-2018 απόφαση, για να λάβετε γνώση.

Συνημμένα, σας στέλνουμε δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας Περιόδου 2018-19 και παρακαλούμε μέχρι την 31 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να έχει περιέλθει στην Ένωση κανονικά συμπληρωμένη συνοδευόμενη από το ποσό συμμετοχής των 50€. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                                                      Πρέβεζα , 08/08/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας, αφού έλαβε υπόψη της:

1 Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, τον Πειθαρχικό Κώδικα και τους εν γένει Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

2 Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Π.-Λ.

3 Την από Νο 8/31-7-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων, περιόδου 2018-19, μεταξύ των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που έχουν δικαίωμασυμμετοχής στη Γ’ Εθνική, όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην A΄ Ερασιτεχνική κατηγορία Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ενώ προαιρετικά και εφόσον επιθυμούν, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής οι ομάδες της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, των εν γένει Κανονισμών της ΕΠΟ και των όρων αυτής της Προκήρυξης.

Α. Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε κλήρωση των αγώνων,

Β. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο και, επί πλέον, επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 38).

Γ. Στην ίδια δήλωση πρέπει επίσης να αναγράφονται και τα χρώματα της ομάδας, καθώς επίσης και το γήπεδο που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου.

2.ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας περιόδου 2018-19, διεξάγονται, εκτός των αγώνων της ημιτελικής φάσης, με το σύστημα των απλών (μονών) συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, διαδικασία για την ανάδειξη του Νικητή.

Την πρώτη (1η) αγωνιστική (1ος γύρος) της πρώτης (1ης) φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας, γίνονται αγώνες μεταξύ των ομάδων των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή, έπειτα από κλήρωση που διενεργεί η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας δημόσια.

Γηπεδούχος πάντα σε όλες τις φάσεις εκτός της ημιτελικής- τελικής, είναι η ομάδα της μικρότερης κατηγορίας, ενώ στην περίπτωση κλήρωσης, δύο ομάδων της ίδιας κατηγορίας, ισχύει η κλήρωση για την γηπεδούχο ομάδα.

Στη συνέχεια τη δεύτερη (2η) αγωνιστική ημέρα (2ος γύρος) θα διεξαχθούν αγώνες (απλές συναντήσεις) ύστερα από δημόσια ξεχωριστή κλήρωση που θα διενεργήσει η ΕΠΣ Π-. με τη συμμετοχή των ομάδων των σωματείων που προκριθήκαν από τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής (1ου γύρου).

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την τρίτη (3η) αγωνιστική ημέρα (3ος γύρος) καθώς και στην προημιτελική φάση (4ος γύρος)

   ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης θα είναι διπλοί και θα λαμβάνονται υπόψη τα εκτός έδρας γκολ. Στον δεύτερο αγώνα αν το αποτέλεσμα δημιουργεί ισοβαθμία, βαθμών και τερμάτων (αντίστροφο αποτέλεσμα), θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και αν και πάλι το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του Νικητή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών. Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα (ΚΑΠ άρθρο16 παρ.3 α).

3.ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

α) Οι αγώνες Κυπέλλου διεξάγονται στα ίδια γήπεδα που οι ομάδες έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν για τους αγώνες του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο μετέχουν, αλλά τα σωματεία δύνανται να δηλώσουν διαφορετικό γήπεδο απ’ αυτό που δήλωσαν στους αγώνες πρωταθλήματος.

β) Η Επιτροπή κυπέλλου έχει αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της τα γήπεδα που θα γίνονται οι αγώνες Κυπέλλου, σε περίπτωση που τα σωματεία δεν διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο.

γ) Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της Ένωσης διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο που ορίζει η Ε.Π.Σ.

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

α) Η ημερομηνία έναρξης των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας θα ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

β) Το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου καθορίζει την ημερομηνία, την ώρα που θα αρχίζει ο κάθε αγώνας, το γήπεδο που θα γίνεται ο αγώνας, καθώς επίσης και την ιδιότητα του γηπεδούχου που θα την έχει το πρώτο, αναγραφόμενο στο πρόγραμμα των αγώνων, σωματείο.

γ) Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από ένα πενθήμερο τουλάχιστον, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή λόγος ταχείας διεξαγωγής κάποιων αγώνων , οπότε μπορεί να γίνει πριν από ένα τριήμερο. Η ανακοίνωση του προγράμματος θα γίνει στην ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsprevezaslefkadas.gr).

δ) Η ΄Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ανά πάσα χρονική στιγμή τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή ορισμένων ομίλων ή μεμονωμένων αγώνων, αν εκτιμήσει ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.), διαγράφεται κίνδυνος να μη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών , συντελεστών αγώνων κλπ. ενημερώνοντας, με κάθε πρόσφορο μέσον, τα διαγωνιζόμενα σωματεία , μετά από απόφαση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή ορισθέντος από αυτή οργάνου ή Επιτροπής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση. Ειδικά για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην των ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της Ε.Π.Σ. (κατά το άρθρο 10, παράγρ. 4 του Κ.Α.Π.).

5.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την αναβολή ή διακοπή, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Κυπέλλου της ΕΠΣ Π-Λ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μια ομάδα δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αγωνιστεί σε δυο επίσημους αγώνες Πρωταθλήματος & Κυπέλλου πριν περάσουν 48 ώρες.

6.ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ-ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 10 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

7.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Α) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

1 Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.

2 Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν , θα φέρει δε (η κατάσταση υγείας) ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η παραπάνω ιατρική θεώρηση, η οποία ισχύει για ένα (1) χρόνο, πρέπει υποχρεωτικά να είναι θεωρημένη από αθλητίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή από γιατρό γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό ή πνευμονολόγο και θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Στην Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών υποχρεωτικά καταχωρείται η δήλωση συναίνεσης περί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αναγραφόμενου ποδοσφαιριστή. Όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχτεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αποκλειστικά για τους λόγους που αναγράφονται στην πράξη συναίνεσης) από τις Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο., δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η ομάδα του.

3 Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

Β) Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στο Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος ιατρικής θεώρησης, δήλωση συναίνεσης ή όχι, κλπ.).

Γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικά και μόνο ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (ημερομηνία των γενεθλίων των).

Οι αρχηγοί των ομάδων πρέπει να φέρουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ειδικό σήμα (περιβραχιόνιο) που θα τους διακρίνει από τους άλλους ποδοσφαιριστές.

Δ) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών για τις διαγωνιζόμενες ομάδες του αγώνα, συνεπώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Σε περίπτωση αποβολής τους ο αγώνας θα συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Για το υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.

Για τους αγώνες κυπέλλου της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01/01/1998 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως τον τελικό.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας η των υπαίτιων Ομάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ κυρώσεις.

Σε περίπτωση που ο διαιτητής επιτρέψει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή των κάτω των 20 ετών τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Εφ’ όσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα, επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη ποινή από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. Ο διαιτητής σε αυτή την περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ε) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική. Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες.

ΣΤ) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε αγώνες του σωματείου που ανήκει, εφόσον δεν έχει προβεί σε έγκαιρη και νομότυπη δήλωση συναίνεσης της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

8.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 6 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

9.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 20 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

10.ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα. Ειδικότερα, προβλέπονται κυρώσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι).

β) ομάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φύλλο Αγώνα.

γ) ομάδα που δεν παρουσιάζεται να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα της και τέλος

δ) ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου .

11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΕΝΑΛΤΙ)

Η διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου ορίζεται σε 90′ λεπτά από δυο ημίχρονα των 45′ λεπτών το καθένα, με ενδιάμεση ανάπαυλα (ημίχρονο) που δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) λεπτά.

Σε περίπτωση που στη λήξη των 90′ λεπτών το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο (εκτός των ημιτελικών αγώνων), εφαρμόζεται προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ.12 του άρθρου 20 του ΚΑΠ διαδικασία ήτοι, δίνεται παράταση 30′ λεπτών, η οποία κατανέμεται σε δυο ημίχρονα των 15′ λεπτών το καθένα και αν και εκεί το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, ο νικητής θα αναδεικνύεται με την εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι).

Το κτύπημα των πέναλτι είναι διαδικαστικός τρόπος ανάδειξης του νικητή και δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα

.

Εξαιρούνται οι αγώνες της ημιτελικής φάσης οι οποίοι θα είναι διπλοί και θα λαμβάνονται υπόψη τα εκτός έδρας γκολ. Στον δεύτερο αγώνα αν το αποτέλεσμα δημιουργεί ισοβαθμία, βαθμών και τερμάτων (αντίστροφο αποτέλεσμα), θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και αν και πάλι το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι.

12.ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

α) Κατά την τέλεση των αγώνων Κυπέλλου τα σωματεία που διαγωνίζονται είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των διοικητικών και τεχνικών παραγόντων τους, των μελών και των οπαδών τους.

β) Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια από τα παραπάνω πρόσωπα δυσφημιστικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου ή που διεγείρουν το φίλαθλο κοινό επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ.

13.ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 7 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

14.ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

1 Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.

2 Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα.

3 Σε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα ελλείψει μπάλας, η τυχόν υπαιτιότητα μιας ή και των δυο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κρίνεται από την Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΣ Π-Λ.

15.ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Για κάθε αγώνα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ σχετικό Φύλλο Αγώνα σε τρία (3) αντίγραφα τα οποία θα είναι έντυπα της ΕΠΣ Π-Λ.

Το πρώτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στην διοργανώτρια αρχή, το 2ο αντίγραφο θα δίνεται στην γηπεδούχο ομάδα και το 3ο στην φιλοξενούμενη ομάδα.

16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 13 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

17.ΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 25 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

18.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

α) Σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε βάρος ποδοσφαιριστών, για παραβάσεις των Κανόνων Παιχνιδιού, του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και με τον τρόπο και τη διαδικασία της επιβολής των ποινών, έχουν πλήρη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και του ΚΑΠ.

β) Οι ποινές των ποδοσφαιριστών επιβάλλονται με βάση το Φύλλο Αγώνα και αρχίζουν την επόμενη ημέρα του αγώνα. (Πειθαρχικός Κώδικα ΕΠΟ)

19.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 21 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

20.ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ισχύει ότι και στο άρθρο 31 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

21.ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια, καθώς και μετάλλια στους ποδοσφαιριστές στη φιναλίστ ομάδα.

Ο Κυπελλούχος της Ένωσης συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης

αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κυπελλούχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διοργάνωση, τη θέση του μπορεί να πάρει ο φιναλίστ.

22.ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια όργανα (Άρθρο 35 του ΚΑΠ).

23. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Απαγορεύεται η έναρξη αγώνα Κυπέλλου εάν έστω και μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές.

β) Δεν είναι δυνατή η συνέχιση αγώνα Κυπέλλου εφόσον μια ή και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές.

O διαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να διακόψει το παιχνίδι και μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα έως ότου η μπάλα βρεθεί εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορεί όμως να επαναρχίσει το παιχνίδι εφόσον μια ομάδα δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό των επτά παικτών.

Εφόσον οι κανόνες της διοργάνωσης προβλέπουν ότι όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί πρέπει να αναγράφονται στο Φ.Α. πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα και μια ομάδα ξεκινήσει έναν αγώνα με λιγότερους από έντεκα παίκτες, μόνο οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί που δηλώθηκαν στο Φ.Α., πριν την έναρξη του αγώνα, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα μετά την έναρξή του.

Τα ονόματα των αναπληρωματικών πρέπει να δηλώνονται στον διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα. Οποιοσδήποτε αναπληρωματικός, που δεν έχει δηλωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο αγώνα.

γ) Τα γήπεδα που γίνονται οι αγώνες Κυπέλλου είναι στην απόλυτη διάθεση της ΕΠΣ Π-Λ από το πρωί κάθε αγωνιστικής μέχρι τις 9μ.μ. Η ΕΠΣ Π-Λ θα χρησιμοποιεί τα γήπεδα κατά την κρίση της, η δε ανάμειξη στο έργο της αυτό οποιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται.

δ) Ο Τελικός αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας ορίζεται να διεξαχθεί με απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου της ΕΠΣ Π-Λ σε γήπεδο με χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνητό).

ε) Για την είσοδο των προπονητών ή των ασκούντων χρέη προπονητή της κάθε ομάδας στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απαραίτητο να είναι εφοδιασμένοι με το Δελτίο πιστοποίησης προπονητή στους αγωνιστικούς χώρους, που εκδίδει η ΕΠΣ Π-Λ, σε αντίθετη δε περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή τους στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον ΚΑΠ.

στ)Τα σωματεία οφείλουν να ενημερωθούν έγκαιρα για τον νέο Κανονισμό λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σωματείων, όπως και να τηρούν ευλαβικά τα αναγραφόμενα άρθρα του.

ζ)Οι ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για την ενημέρωση των σωματείων. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο και να ενημερώνονται.

Ισχύει ότι και στο άρθρο 33 της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Π-Λ.

24.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Η διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ, όπως ισχύουν κατά την ημέρα έναρξης των παραπάνω αγώνων.

β) Η ερμηνεία των διατάξεων του ΚΑΠ και της παρούσης Προκήρυξης Κυπέλλου ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας.

γ) Η Προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Π.-Λ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πρέβεζας-Λευκάδας και των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

δ) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τον Κ.Α.Π. και τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο., θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας.

                                                                                                               ΠΡΕΒΕΖΑ, 08/08/2018

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

                                       Κ.ΤΖΙΜΑΣ                                  ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. -Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.