Πανλευκάδιος: Συλλυπητήρια στην οικογένεια Σκλαβενίτη

‘Ô ÛÔ˝ÂÒ Ï‹ÒÍÂÙ ÛÙÁÌ Ô‰¸ ≈Î. ¬ÂÌÈÊ›ÎÔı 8 ÛÙÔ √·Î‹ÙÛÈ ¸Ôı ÙÔ Ò˘¿ ÙÁÚ ‘ÒflÙÁÚ 18 ¡ÒÈÎflÔı 2017, ‰ıÔ ›ÌÔÎÔÈ ˆÔÒ˛ÌÙ·Ú ÍÔıÍÔ˝ÎÂÚ „È· Ì· ÍÒ˝¯ÔıÌ Ù· ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ‹ ÙÔı ÒÔÛ˛Ôı ÙÔıÚ, Âfl˜·Ì ÛÙfiÛÂÈ Í·ÒÙ›ÒÈ, ÛÙÔ ı¸„ÂÈÔ ‹ÒÍÈÌ„Í Í·È ÂÒflÏÂÌ·Ì Ì· ˆÙ‹ÛÂÈ Á ‰ÈÂıË˝ÌÙÒÈ· ÙÔı Í·Ù·ÛÙfiÏ·ÙÔÚ. øÎÈÚ ÂÍÂflÌÁ ›ˆÙ·ÛÂ Í·È ‹ÒÍ·Ò ÙÁÌ ·ÍÈÌÁÙÔÔflÁÛ·Ì Í·È ÙÁÌ ·Ì‹„Í·Û·Ì Ì· ÙÔıÚ Ô‰Á„fiÛÂÈ ÛÙÔ „Ò·ˆÂflÔ ÙÁÚ Ï ÙÁÌ ·ÂÈÎfi Ù˘Ì ¸Î˘Ì ÙÁÚ ÊfiÙÁÛ·Ì Ì· ·ÌÔflÓÂÈ ÙÔ ˜ÒÁÏ·ÙÔÍÈ‚˛ÙÈÔ Í·È ‹Ò·Ó·Ì ÙÈÚ ÂÈÛÒ‹ÓÂÈÚ ¸Î˘Ì Ù˘Ì ÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ˘Ì ÁÏÂÒ˛Ì ÙÔı –‹Û˜·. ”ÙÁÌ ÛıÌ›˜ÂÈ·, ÙÁÌ ÍÎÂfl‰˘Û·Ì ÛÙÔ „Ò·ˆÂflÔ ÙÁÚ Í·È ÂÓ·ˆ·ÌflÛÙÁÍ·Ì ÒÔÚ ‹„Ì˘ÛÙÁ Í·Ù½ËıÌÛÁ. (EUROKINISSI/”‘≈À…œ” Ã…”…Õ¡”)

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά τον Στέλιο Σκλαβενίτη. Επιχειρηματίας με όραμα, άνθρωπος με ήθος, ένας μεγάλος Λευκαδίτης.
Το νησί μας τον αποχαιρετά σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, ημέρα της εξόδιου ακολουθίας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.