Στα πλαίσια των παρεμβάσεων για τον εξωραϊσμό των κοινόχρηστων χώρων ολοκληρώθηκε, προ ολίγων ημερών, το έργο: «Εργασίες επισκευής χώρου κρήνης Απόλπαινας και ηλεκτροφωτισμός».

Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούν:
• Την αναστήλωση της πέτρινης βρύσης.
• Την εγκατάσταση κολονών φωτισμού.
• Την επισκευή τμήματος πεζουλιού που είχε υποστεί καθίζηση.
• Την επισκευή επιπλέον πέτρινου πεζουλιού.
• Την αποκατάσταση της παροχής του νερού.
• Την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ