Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής για το Προπαιδικό Πρωτάθλημα το αργότερο μέχρι 28/02/2018 ημέρα Τετάρτη.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α ΤΟ Σ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Η ΄Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς χώρους και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Α.Π.
ΚΑΙ αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2. Τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων, τον Πειθαρχικό
Κώδικα της Ε.Π.Ο. και τους εν γένει τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και
3. Την από 01/31-1-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Αγώνες Πρωταθλήματος Προπαιδικής Κατηγορίας μεταξύ Ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμης της. Η Διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν που παίρνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών/τριων (ηλικία σωματική διάπλαση κ.λ.π.) που συγκροτούν τις ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 1ο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ και μόνο αυτά.
2. Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν και με δεύτερη ομάδα. Ο διαχωρισμός αυτών θα γίνει με τις καταστάσεις υγείας. Επιτρέπεται μόνο δύο(2) ποδοσφαιριστές κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να μετακινηθούν από την μία στην άλλη ομάδα, εντός των προβλεπόμενων από την Ε.Π.Ο. περιόδων μετεγγραφών και με αίτηση του Σωματείου προς την Ένωση, ώστε να γίνει δεκτή η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή.
3.Οι Ποδ/στές που θα αγωνισθούν στο Προπαιδικό Πρωτάθλημα θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και νεότεροι.
4.Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων των αντίστοιχων ηλικιών της προκήρυξης και με τους ίδιου όρους.

ΑΡΘΡΟ 2ο.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Τα Σωματεία θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 28
Πρωταθλήματος και ο τρόπος διεξαγωγής του θα
γνωστοποιηθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων που θα εκδώσει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ αφού συγκεντρώσει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής και πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Πρωταθλήματος περιόδου 2017-18.

ΑΡΘΡΟ 3ο.ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα γίνονται ημέρες Σάββατο, Κυριακή και ,Τετάρτη. ΄Όλα τα γήπεδα τίθενται στη διάθεση της ΄Ένωσης για τους αγώνες του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Α. Η Διάρκεια των αγώνων θα είναι: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ: δύο ημίχρονα των 35΄ με ανάπαυλα
15΄.
Β. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνος (18) το πολύ ποδ/στές. Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι επτά (7) ποδ/στές.
Γ .Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο μία(1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.
Δ. Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών θα γίνεται σε ημερομηνία, ημέρα και ώρα που θα ορίζει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Ε. Ποδ/στής που αποβάλλεται θα αναγράφεται στο Φ.Α. και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
ΣΤ. Τριμελής Επιτροπή –υπεύθυνοι των Σωματείων που θα δηλωθούν στην αρχική δήλωση συμμετοχής τους θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει βέβαια η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φιλάθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Θα έχουν Δε αναλογικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των αγώνων.
Στο Φ. Α . θα αναγράφονται από δύο υπεύθυνοι για κάθε σωματείο.
Ζ. Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής του αγώνα.
Η. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται ΦΑ και θα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων.
Θ. Οι ομάδες που αγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη στολή για κάθε ποδ/στη αποτελείται από μια φανέλα, παντελονάκι, και παπούτσια (ποδοσφαιρικά η λαστιχένια).
Ι. Σε περίπτωση που ποδ/στες ,παράγοντες οπαδοί κ.λ.π. διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις μέχρι αποκλεισμού από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.
Κ. Η παρακολούθηση των αγώνων από φιλάθλους θα είναι δωρεά.
Λ. Οι Προπονητές των Σωματείων θα πρέπει να έχουν ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, τουλάχιστον UEFA C, διαφορετικά δε θα αναγράφεται κανένα άλλο πρόσωπο, στο Φ.Α σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή. Επίσης ο Προπονητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον σύνδεσμο Προπονητών και να είναι κάτοχος κάρτας τριετίας.
Μ. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ωρου σε δυο αγώνες του σωματείου που ανήκει. (Το 24ωρο ισχύει από το τέλος του προηγούμενου αγώνα μέχρι την έναρξη του επόμενου αγώνα.)

ΆΡΘΡΟ 5Ο . ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) ομίλους, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής διεξαγωγής πρωταθλήματος ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.
Οι αγώνες είναι ΔΙΠΛΟΙ, ο ένας αγώνας θα γίνεται στο γήπεδο του ενός και ο δεύτερος στο γήπεδο του άλλου, ύστερα από σχετική κλήρωση που θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων, στα γραφεία της ΄Ένωσης.
 Εάν το Πρωτάθλημα διεξαχθεί σε ένα(1) Όμιλο, τότε Νικητής ανακηρύσσεται ο 1ος της Τελικής Βαθμολογίας του Πρωταθλήματος.
 Εάν το Πρωτάθλημα διεξαχθεί σε δύο(2) Ομίλους, τότε η ανάδειξη του Νικητή γίνεται ως εξής: Ο Πρώτος του Α’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Β’ Ομίλου και ο Πρώτος του Β’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Α’ Ομίλου σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερο γήπεδο. Στη συνέχεια, οι ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ομάδες που θα προκριθούν, από τους παραπάνω αγώνες θα παίξουν στον ΤΕΛΙΚΟ σε ουδέτερο γήπεδο, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
Σε περίπτωση ισοπαλίας στους ημιτελικούς και Τελικό αγώνα, προβλέπεται χωρίς ημίωρη παράταση, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του ΝικητήΠρωταθλητή.

Στην περίπτωση κατά την οποία ισοβαθμήσουν ΔΥΟ (2) ή και περισσότερες ομάδες στην Πρώτη και Δεύτερη θέση κάθε ομίλου και για να βγει πρωταθλητής και δευτεραθλητής του κάθε ομίλου, τότε θα εφαρμοστεί το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν και μετά την σύνταξη του πίνακα υπάρχει νέα ισοβάθμηση ομάδων συντάσσεται άλλος βοηθητικός ειδικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση, η σειρά κατάταξής τους γίνεται ως εξής, διεξάγεται απλός αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 6ο .ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
από την ΕΔ/ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Θα εφαρμόζονται όλοι οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί Διαιτησίας .Τα έξοδα Διαιτησίας θα βαρύνουν την γηπεδούχο Ομάδα τα οποία έξοδα θα αφορούν μόνο στην μετακίνηση των διαιτητών και σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τα 30 €.

ΑΡΘΡΟ 7ο.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.

για τυχόν τραυματισμούς ποδ/στών της .Η Ύπαρξη Γιατρού είναι υποχρεωτική με ευθύνη του Γηπεδούχου Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8ο.ΕΠΑΘΛΑ
στους μαθητές –ποδ/στές. Οι απονομές θα γίνουν
σε ειδική τελετή και θα επιβεβαιώνει την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι αθλητές και οι υπεύθυνοι των ομάδων στη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

δοθεί από την ΕΠΟ θα διανέμεται στα σωματεία .Περσινή Επιχορήγηση δεν έχει δοθεί.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

συγκεκριμένο αγώνα.
β) Ομάδα σωματείου που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, αποκλείεται από τις υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
γ) Για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€ .
δ) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετέχει στα Πρωταθλήματα θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 300€ .

ΑΡΘΡΟ 11ο.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Επιτροπής της ΕΠΣ που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ Σ.ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.