Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-16 ΚΑΙ Κ-14

Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

            Η ΄Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς χώρους και σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. ΚΑΙ αφού έλαβε υπόψη της:

1.Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2.Τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων, τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. και τους εν γένει τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και

3.Την από 10/24-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Αγώνες Πρωταθλημάτων Υποδομών μεταξύ Ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμης της. Η Διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν που παίρνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία σωματική διάπλαση κ.λ.π.) που συγκροτούν τις ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 1ο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ και μόνο αυτά.

Τα Σωματεία Γ’ Εθνικής Κατηγορίας της Ένωσής υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με την ανάλογη ομάδα, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.Π.-Λ.

2.Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν και με δεύτερη ομάδα. Ο διαχωρισμός αυτών θα γίνει με τις καταστάσεις υγείας. Επιτρέπεται μόνο δύο(2) ποδοσφαιριστές κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να μετακινηθούν από την μία στην άλλη ομάδα, εντός των προβλεπόμενων από την Ε.Π.Ο. περιόδων μετεγγραφών και με αίτηση του Σωματείου προς την Ένωση, ώστε να γίνει δεκτή η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή.

3.Οι Ποδ/στές που θα αγωνισθούν στα Πρωταθλήματα:

  • Κ-14

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2005 και νεότεροι.

  • Κ-16

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2003 και νεότεροι.

   Δεν επιτρέπεται ένας ποδοσφαιριστής να συμμετέχει και στα δύο Πρωταθλήματα υποδομών Κ-14 και Κ-16.

4.Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων των αντίστοιχων ηλικιών της προκήρυξης και με τους ίδιου όρους.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Τα Σωματεία θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, εντός των ημερομηνιών που θα ορίσει η Επιτροπή Πρωταθλήματος

Η Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και ο τρόπος διεξαγωγής του θα γνωστοποιηθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων που θα εκδώσει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ αφού συγκεντρώσει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής και πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Πρωταθλήματος περιόδου 2018-19.

ΑΡΘΡΟ 3ο.ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα γίνονται ημέρες και ώρες που θα ορίσει η διοργανώτρια. ΄Όλα τα γήπεδα τίθενται στη διάθεση της ΄Ένωσης για τους αγώνες του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Α. .Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο μία(1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Β. Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών θα γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Γ. Ποδ/στής που αποβάλλεται θα αναγράφεται στο Φ.Α. και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Δ. Τριμελής Επιτροπή –υπεύθυνοι των Σωματείων που θα δηλωθούν στην αρχική δήλωση συμμετοχής τους θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει βέβαια η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φιλάθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Θα έχουν Δε αναλογικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές των αγώνων.

Στο Φ. Α . θα αναγράφονται από δύο υπεύθυνοι για κάθε σωματείο.

Ε. Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής του αγώνα.

ΣΤ. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται ΦΑ και θα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων.

Ζ. Οι ομάδες που αγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη στολή για κάθε ποδ/στη αποτελείται από μια φανέλα, παντελονάκι, και παπούτσια (ποδοσφαιρικά η λαστιχένια)και απαραίτητα επικαλαμίδες

Η. Σε περίπτωση που ποδ/στες ,παράγοντες οπαδοί κ.λ.π. διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις μέχρι αποκλεισμού από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.

Θ. Η παρακολούθηση των αγώνων από φιλάθλους θα είναι δωρεά.

Ι. Οι Προπονητές των Σωματείων θα πρέπει να έχουν ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, τουλάχιστον UEFA C, διαφορετικά δε θα αναγράφεται κανένα άλλο πρόσωπο, στο Φ.Α σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή. Επίσης ο Προπονητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον σύνδεσμο Προπονητών και να είναι κάτοχος κάρτας τριετίας.

Κ. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ωρου σε δυο αγώνες του σωματείου που ανήκει. (Το 24ωρο ισχύει από το τέλος του προηγούμενου αγώνα μέχρι την έναρξη του επόμενου αγώνα.)

Κ-14

Α)Στην κατηγορία Κ -14 συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι.

Β) Στο Πρωτάθλημα Κ-14 1. οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΜΟΝΟΝ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. μαζί με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ.Π.-Λ.

Γ) ΄Όλοι οι αγώνες διεξάγονται με τη παρουσία διαιτητή.

Δ) Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικό διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 35΄, με ανάπαυλα 15΄ και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5 άρα).

Ε) Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και δέκα οκτώ ( 18 ) ποδοσφαιριστές, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί. Επιτρέπονται επτά (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών, ΣΕ [ 3 ] ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ.΄Όλες οι αλλαγές γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συμμετοχή].

Κ-16

Α) Στο Πρωτάθλημα Κ-16 συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότεροι

Β) Στο Πρωτάθλημα Κ-16 οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΜΟΝΟΝ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. μαζί με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ.Π.-Λ.

Γ) Σε κάθε ομάδα θα συμμετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 40΄, με ενδιάμεση ανάπαυλα 15΄ και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5άρα).

Δ) Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι δεκαοκτώ (18) ποδοσφαιριστές, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαποί.

Επιτρέπονται πέντε (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών ,ΣΕ [ 3 ] ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ. ΄Όλες οι αλλαγές γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συμμετοχή].

ΆΡΘΡΟ 5Ο . ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) ομίλους, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής διεξαγωγής πρωταθλήματος ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.

Οι αγώνες είναι ΔΙΠΛΟΙ, ο ένας αγώνας θα γίνεται στο γήπεδο του ενός και ο δεύτερος στο γήπεδο του άλλου, ύστερα από σχετική κλήρωση που θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων, στα γραφεία της ΄Ένωσης.

  • Εάν το Πρωτάθλημα διεξαχθεί σε ένα(1) Όμιλο, τότε Νικητής ανακηρύσσεται ο 1ος της Τελικής Βαθμολογίας του Πρωταθλήματος.
  • Εάν το Πρωτάθλημα διεξαχθεί σε δύο(2) Ομίλους, τότε η ανάδειξη του Νικητή γίνεται ως εξής: Ο Πρώτος του Α’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Β’ Ομίλου και ο Πρώτος του Β’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Α’ Ομίλου σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερο γήπεδο. Στη συνέχεια, οι ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ομάδες που θα προκριθούν, από τους παραπάνω αγώνες θα παίξουν στον ΤΕΛΙΚΟ σε ουδέτερο γήπεδο, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στους ημιτελικούς και Τελικό αγώνα, προβλέπεται χωρίς ημίωρη παράταση, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.

Στην περίπτωση κατά την οποία ισοβαθμήσουν ΔΥΟ (2) ή και περισσότερες ομάδες στην Πρώτη και Δεύτερη θέση κάθε ομίλου και για να βγει πρωταθλητής και δευτεραθλητής του κάθε ομίλου, τότε θα εφαρμοστεί το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν και μετά την σύνταξη του πίνακα υπάρχει νέα ισοβάθμηση ομάδων συντάσσεται άλλος βοηθητικός ειδικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα.

Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση, η σειρά κατάταξής τους γίνεται ως εξής, διεξάγεται απλός αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 6ο .ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

Με μέριμνα της ΕΠΣ θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές από την ΕΔ/ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Θα εφαρμόζονται όλοι οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί Διαιτησίας .Τα έξοδα Διαιτησίας θα βαρύνουν την γηπεδούχο Ομάδα και ορίζονται σε 30 €.

ΑΡΘΡΟ 7ο.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.

1.Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομής είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης, απόφοιτος ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στη παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα , για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σ΄ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

2.Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της.

ΑΡΘΡΟ 8ο.ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα και μετάλλια θα απονεμηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 9ο.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων βαρύνουν τα ίδια τα σωματεία και τυχόν ποσό που θα δοθεί από την ΕΠΟ θα διανέμεται στα σωματεία .Περσινή Επιχορήγηση δεν έχει δοθεί.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

α) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί με υπαιτιότητα της, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα.

β) Ομάδα σωματείου που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, αποκλείεται από τις υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.

γ) Για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€ .

δ) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετέχει στα Πρωταθλήματα θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 300€ .

ΑΡΘΡΟ 11ο.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα θα λύνεται με απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου
Πρόεδρος:        Κ. Τζίμας
Μέλη:   Σ. Κόκκαλης – Δ. Μαυροκέφαλος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.