ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Α’  ΕΡΑΣ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8/10/2017,     Αριθμ.Πρακτ.20/10-10-2017

  • ΜΠΡΟΥΒΑΣ Κ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -ε  5 50 € 20/10-10-2017

Ημερομηνία  εξόφλησης: έως 10/11/2017