ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής (23/03/18)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ 23/3/2018

Στην Άρτα  σήμερα  19  Μαρτίου  2018, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 17.30 συνήλθε  στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας   επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της   Ε.Π.Σ. Άρτας    προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:

1)      Έγγραφες απολογίες  Σωματείου, Ποδοσφαιριστή, έγγραφη κατάθεση και διευκρινίσεις Διαιτητών

2)      Εξέταση των Φ.Α. της  14ης  ,  17ης  και 18ης  Μαρτίου 2018   Α΄ και Β΄   Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18.

Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος  Σαλαμούρας , 2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

1)      Μετά την εξέταση του πρώτου θέματος, ήτοι:

α) της  έγγραφης απολογίας του  Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών  σχετικά με τη διακοπή  του Αγώνα   ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ  ΝΕΑ ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΙΑΣ    της  10ης  Μαρτίου 2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18 ,      η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

– ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον Αγώνα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ  ΝΕΑ ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΙΑΣ   ΥΠΕΡ του Σωματείου  ΑΟ  ΝΕΑ ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΙΑΣ   με σκορ ΤΡΙΑ(3)- ΜΗΔΕΝ (0)

– ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο Σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ την ΠΟΙΝΗ  ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ από το Βαθμολογικό Πίνακα του  Πρωταθλήματος  της Α΄   Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18

– ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ  στο Σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ  ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ

(ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ 14- ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 15 παρ. 4 και 6 )

 

β) της  έγγραφης απολογίας του  Ποδοσφαιριστή του  Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  Λ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.     1192273    και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών για τα όσα αναφέρονται σε βάρος του στο Φ.Α. από το Διαιτητή του Αγώνα  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ  ΝΕΑ ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΙΑΣ    της  10ης  Μαρτίου 2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18,  η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

– ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον Ποδοσφαιριστή  του  Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  Λ. ΠΟΥΛΙΑΝΟ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1192273  την  ΠΟΙΝΗ  του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ και ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ  10 ΠΑΡ. 1  Ι ii  και ΑΡΘΡΟ  19 ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΕΥΡΩ  ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ  19  και ΑΠΟΦ. Δ.Σ.  ΕΠΣΑ  Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 )

και επειδή είναι υπότροπος (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ  10 παρ. 4α΄και β΄ )

–  ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΙΝΕΣ , ήτοι :

του ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την  ΠΟΙΝΗ  του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΕΞΙ  (6) ΕΤΩΝ και ΔΥΟ  (2) ΜΗΝΩΝ και

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ (600) ΕΥΡΩ

 

γ) της κλήσης σε έγγραφη κατάθεση – και της παράτασης δύο (2) εργάσιμων ημερών που ζητήθηκε   από τον ίδιο εγγράφως την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 –   του ΣΠ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ( ο οποίος τελικά δεν  προσκόμισε έγγραφη κατάθεση, αλλά  απέστειλε ηλεκτρονικά έγγραφο , με το οποίο δηλώνει ότι δε θα καταθέσει έγγραφη «απολογία » και όχι κατάθεση, όπως κλήθηκε ) και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών – που δόθηκαν ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής τη  Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 –   για τα όσα αναφέρονται σε βάρος του στο Φ.Α. από το Διαιτητή του Αγώνα  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ  ΝΕΑ ΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΙΑΣ    της  10ης  Μαρτίου 2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18,  η Επιτροπή, μετά από ενδελεχή  εξέταση του θέματος,   αφού έλαβε υπόψη:

  1. το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  της ΕΠΟ  ( ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  και Αριθ. 369/2017  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ/  31-7-2017 ) :

ΑΡΘΡΟ 13  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ παρ. 1 ιγ΄,  ΑΡΘΡΟ 57  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ παρ. 6, ΑΡΘΡΟ 82 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  παρ. 1.

  1. τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ :

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ), ΑΡΘΡΟ 2  ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  α΄, β΄, γ΄, ε΄,  ΑΡΘΡΟ 3  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  παρ. 1 και 2, ΑΡΘΡΟ 24  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  παρ. 2 δ΄, ζ΄  και παρ. 8,  ΑΡΘΡΟ 27  ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ομόφωνα αποφάσισε:

                 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ  στον ΣΠ. ΠΟΥΛΙΑΝΟ  την ΠΟΙΝΗ  ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ εν γένει  χώρος Γηπέδου: το ΓΗΠΕΔΟ  και ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ , που χρησιμοποιείται από την ομάδα για τη στάθμευση αυτοκινήτων και / ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων, για ΤΕΣΣΕΡΑ  (4 ) ΕΤΗ  και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΕΥΡΩ  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΕΙΛΕΣ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ.  ΕΠΣΑ  Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ).

 

2)       Μετά την εξέταση του δεύτερου  θέματος, ήτοι  των Φ.Α., η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

 

α)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΟ   ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ    Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1316284  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

β) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΔΟΞΑ   ΑΡΤΑΣ    Ν. ΣΤΕΡΓΙΟ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1010680   (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄i ).

 

γ) Παραπέμπει   στην  Επιτροπή   Διαιτησίας  της ΕΠΣΑ  το Διαιτητή Π. ΦΑΝΤΗ για σοβαρά λάθη στη σύνταξη του Φ.Α.

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος  για συζήτηση ο Πρόεδρος   κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.