ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής (26/02/18)

Στην Άρτα  σήμερα  26  Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18.00 συνήλθε  στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας   επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της   Ε.Π.Σ. Άρτας    προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:

1)      Εξέταση των Φ.Α. της   24ης και 25ης  Φεβρουαρίου 2018    Α΄  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18.

Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος  Σαλαμούρας , 2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

1)  Μετά την εξέταση του πρώτου και μόνου  θέματος, ήτοι  των Φ.Α., η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

 

α)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ    Κ. ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1007597  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

β) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΟ   ΦΙΛΟΘΕΗΣ     Δ.  ΜΠΑΣΙΑΚΟ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1192538   (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

γ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΟ   ΦΙΛΟΘΕΗΣ    Θ.  ΖΩΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1330649   (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

δ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΔΥΟ   (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΟΚ   ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ    Ν.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1382492     (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1β΄ ).

 

ε) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΔΥΟ   (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΕ    ΜΕΝΙΔΙΟΥ     N.   METAJ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1227215      (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1β΄ ).

 

στ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΔΥΟ   (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου  ΑΣ  ΝΕΑΣ    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Δ.   ΚΟΝΙΑΡΗ     ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1269244     (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1β΄ ).

 

ζ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου  ΔΙΑΣ    ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ     Δ.  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1307534    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1δ΄ ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ.  ΕΠΣΑ Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ).

 

η) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου   ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ   ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ     Δ.  ΒΑΓΓΕΛΗ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1303977   (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1δ΄ ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ.  ΕΠΣΑ Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ).

 

θ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου   ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ   ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ     Α.  ΜΠΙΤΖΟ     ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1388395     (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1δ΄ ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ.  ΕΠΣΑ Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ).

 

 

ι) ΚΑΛΕΙ   ΣΕ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ    μέχρι τη Δευτέρα  5  Μαρτίου   2018 και ώρα 17.00  τον Εκπρόσωπο  του Σωματείου   ΠΑΣ   ΑΝΕΖΑΣ    ΧΡ.  ΠΑΠΠΑ   για όσα αναφέρονται  στο Φ.Α.  από το Διαιτητή του αγώνα  ΠΑΣ   ΑΝΕΖΑΣ- ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  της  24ης  Φεβρουαρίου   2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.

 

 

ια) ΚΑΛΕΙ   ΣΕ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ    μέχρι τη Δευτέρα  5  Μαρτίου   2018 και ώρα 17.00  τον Εκπρόσωπο  του Σωματείου   ΑΕ    ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ   Β.  ΠΑΠΠΑ    για όσα αναφέρονται  στο Φ.Α.  από το Διαιτητή του Αγώνα ΠΑΣ   ΑΝΕΖΑΣ- ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  της  24ης  Φεβρουαρίου   2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.

 

ιβ) ΚΑΛΕΙ   ΣΕ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ    μέχρι τη Δευτέρα  5  Μαρτίου   2018 και ώρα 17.00  το  Βοηθό Προπονητή   του Σωματείου   ΑΕ    ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ   Ι. ΤΟΛΗ   για όσα αναφέρονται  στο Φ.Α.  από το Διαιτητή του Αγώνα ΠΑΣ   ΑΝΕΖΑΣ- ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  της  24ης  Φεβρουαρίου   2018   για το Πρωτάθλημα της Α΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.

 

 

ιγ) ΚΑΛΕΙ   ΣΕ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ    μέχρι τη Δευτέρα  5  Μαρτίου   2018 και ώρα 17.00  τον Εκπρόσωπο  του Σωματείου   ΔΙΑΣ   ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ   Α.  ΜΠΕΚΙΑΡΗ   για όσα αναφέρονται  στο Φ.Α.  από το Διαιτητή του Αγώνα   ΑΣ  ΝΕΑΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ   ΑΡΤΑΙΩΝ  – ΔΙΑΣ  ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ της  25ης  Φεβρουαρίου   2018   για το Πρωτάθλημα της Β΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.

 

ιδ) ΚΑΛΕΙ   ΣΕ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ    μέχρι τη Δευτέρα  5  Μαρτίου   2018 και ώρα 17.00  τον Εκπρόσωπο του Σωματείου  ΑΣ   ΝΕΑΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ  και εκτελούντα χρέη Παρατηρητή Αγώνα  Ν.  ΚΟΛΙΟΥΛΗ   για όσα αναφέρονται  στο Φ.Α.  από το Διαιτητή του Αγώνα   ΑΣ  ΝΕΑΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ   ΑΡΤΑΙΩΝ  – ΔΙΑΣ  ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ της  25ης  Φεβρουαρίου   2018   για το Πρωτάθλημα της Β΄  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.

 

ιε) Παραπέμπει στην Επιτροπή  Διαιτησίας της ΕΠΣΑ   το   Διαιτητή   Π.  ΦΑΝΤΗ   για  πολύ σοβαρά  λάθη     στη σύνταξη  του   Φ.Α. , την εφαρμογή του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Ελέγχου.

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος  για συζήτηση ο Πρόεδρος   κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                 ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ                         ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.