Στην Άρτα  σήμερα  7 Μαϊου  2018, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18.00 συνήλθε  στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας   επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της   Ε.Π.Σ. Άρτας    προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:

1)      Εξέταση των Φ.Α. της  5ης και  6ης  Μαϊου 2018  Α΄ και  Β΄   Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18.

2)      Αποστολή εγγράφων προς την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ

 

Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος  Σαλαμούρας , 2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

1)      Μετά την εξέταση του  πρώτου   θέματος, ήτοι  των Φ.Α. της 5ης και 6ης  Μαϊου 2018    Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας  περιόδου 2017-18, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

α)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ    στον ποδοσφαιριστή του

Σωματείου  ΑΕ  ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ     Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.   1190556  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ

ΑΡΘΡΟ     10  παρ. 1α΄i ).

 

β)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ    στον ποδοσφαιριστή του

Σωματείου      AO    ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ       Σ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΑΡ.Δ.Α.Ι.   1271198   (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.

ΕΠΟ       ΑΡΘΡΟ     10  παρ. 1α΄i ).

 

γ)   Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ     στον

ποδοσφαιριστή του Σωματείου  ΓΑΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ   ΑΡΤΑΣ   Γ. Α.  ΝΤΑΛΑΚΑ      ΑΡ.Δ.Α.Ι.

1191693 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ     10  παρ. 1δ΄ii) και  ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40)

ΕΥΡΩ  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ.  ΕΠΟ  ΑΡΘΡΟ     10  παρ. 2δ΄ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ  Αριθμ. Πρ. 40/21-11-

2017)

 

δ)  ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΑ   τον Διαιτητή  Χ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  για  μη

έγκαιρη προσκόμιση του Φ.Α. (ΚΑΠ   ΑΡΘΡΟ 15).

 

ε) ΚΑΛΕΙ σε ΈΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ   μέχρι την Τετάρτη 9 Μαϊου 2018  και ώρα 19.30 τον

Εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ    Β. ΠΑΠΠΑ   για την απομάκρυνσή του εκτός

αγωνιστικού χώρου από το Διαιτητή του αγώνα ΑΕΜ  ΜΕΛΙΣΣΑ- ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ της 5ης

Μαϊου 2018  για το Πρωτάθλημα  Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18.