Γ Εθνική: Οι αγώνες της Κυριακής 07/01/18 (15:00).

1ος όμιλος 

2ος όμιλος 

3ος όμιλος 

4ος όμιλος 

5ος όμιλος 

6ος όμιλος 

7ος όμιλος 

8ος όμιλος