ΣΤΟΛΕΣ –ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- Αρθρο14 (παρ.2) Οι αριθμοί της φανέλας των ποδοσφαιριστών στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ( και στην Γ΄ Εθνική) πρέπει να κυμαίνονται από το 1 έως το 18 να έχουν μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχουν ούτε διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία.

Αρθρο14 (παρ.ε) Απαγορεύεται η προβολή ή η διαφήμιση προϊόντων καπνού ή δυνατών αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και συνθήματα ή μηνύματα θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως.

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ -Αρθρο 15παρ.γ. Τυχόν συμμετοχή ποδοσφαιριστή (δικαιούμενου να αγωνιστεί) με άλλον αριθμό φανέλας από αυτόν που είχε δηλωθεί ή ακόμη και με φανέλα άλλου ποδοσφαιριστή, δεν συνιστά αντικανονική συμμετοχή του στον αγώνα, όμως η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή, στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα από 50,00 έως 300,00 Ευρώ.

Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες – Άρθρο 19 παρ. 17

Στον παρόντα κανονισμό όπου αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.

Στους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες

Μη τέλεση η διακοπή αγώνα – Άρθρο 21παρ.3ε

Εάν μία ομάδα αποχωρήσει από έναν αγώνα μετά την έναρξή του, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από την τρέχουσα και πέντε (5) βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ- Άρθρο 22 παρ. 7

Η πρόσκληση( ανακοίνωση προγράμματος) ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες πρωταθλήματος γίνεται με την κοινοποίηση εντός τριών (3) ημερών για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πριν την ημέρα διεξαγωγής τους.Ειδικά για περιπτώσεις αγώνων κατάταξης (play off και play out), μπαράζ ή άλλων εκτάκτων περιπτώσεων, η σχετική προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.

Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του προέδρου της ΕΠΣ, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-Άρθρο 37παρ.3.

Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. ή των σωματείων (Νέων, παίδων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -Άρθρο 38.

Για την ανάδειξη της κυπελλούχου της, όλες οι ΕΠΣ διοργανώνουν, Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων της επικράτειάς τους, στο οποίο θα μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, οι ομάδες της Α’ κατηγορίας των ΕΠΣ και προαιρετικά οι υπόλοιπες ομάδες και οι ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν ΠΑΕ (οι τελευταίες δικαιούνται να συμμετέχουν, μόνον εφόσον συμμετέχουν και στα πρωταθλήματα της οικείας ΕΠΣ). Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα υποχρεούμενα να συμμετάσχουν σωματεία, συνεπάγεται με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ. Οι διοργανώτριες ΕΠΣ με τις οικείες προκηρύξεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα που αφορούν την διοργάνωση του κυπέλλου τους.

Η Κυπελλούχος κάθε Ε.Π.Σ. συμμετέχει στο ενιαίο Κύπελλο Ελλάδος 2019-2020 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ –αν δεν συμμετάσχει τιμωρείται με μηδενισμό στο πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος και χρηματικό πρόστιμο. Ο θεσμός του ενιαίου Κυπέλλου Ερασιτεχνών παύει να υφίσταται πλέον.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ( άρθρο13 παρ.2,3 Καν. Προπονητών)

Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο. 3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ- Ε.Π.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΑ

Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Καταβολή χρηματικών ποινών.

α) Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό γίνεται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την – σύμφωνη με τον Δικονομικό Κανονισμό λειτουργίας των Πειθαρχικών Επιτροπών- επίδοση της απόφασης στην ΠΑΕ ή το σωματείο ή το φυσικό πρόσωπο που αφορά αυτή, η οποία γίνεται με την επιμέλεια της Γραμματείας του δικαστικού οργάνου που την εξέδωσε και της διοργανώτριας αρχής.

ζ) Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, το οφειλόμενο συνολικό ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των:

i) εκατόν πενήντα ευρώ (150) για τα Τοπικά Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα,

ii) πεντακοσίων ευρώ (500) για τα Πανελλήνια Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα,

ii. Εάν η οφειλέτρια ομάδα είναι σωματείο και εφόσον η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η διοργανώτρια (ΕΠΟ ή ΕΠΣ) ή η Επιτροπή πρωταθλήματος που έχει ορίσει η διοργανώτρια, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου

αυτού με τέρματα 0-3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Ομάδα που ασκεί ένδικο βοήθημα οιασδήποτε μορφής (αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως κ.ο.κ.)

τιμωρείται, με απόφαση του Δ.Σ. ή της E.E. της διοργανώτριας αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη μετεγγραφική περίοδο. Εφόσον τριάντα (30) ημέρες μετά την επιβολή της πρώτης ποινής, παρά την προειδοποίηση επιμένει στην άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, αποκλείεται, με νέα απόφαση του Δ.Σ. ή της E.E. της διοργανώτριας από τους υπόλοιπους αγώνες τους πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση

Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων που δικάζουν τις παραβάσεις του παρόντα κώδικα (πειθαρχικές Επιτροπές και Επιτροπή Εφέσεων) είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως των πρωτοβαθμίων οργάνων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.