ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής (07/02/18)

Στην Άρτα  σήμερα  7   Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 18.30 συνήλθε  στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας   επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της   Ε.Π.Σ. Άρτας    προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:

1)      Εξέταση των Φ.Α. της   7ης Φεβρουαρίου 2018    Α΄  και Β΄  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18.

Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος  Σαλαμούρας , 2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

1)  Μετά την εξέταση του πρώτου και μόνου  θέματος, ήτοι  των Φ.Α., η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

 

α)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΣΤΗΡ  ΡΟΚΚΑΣ      Ι.  ΒΑΝΤΖΟ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1465143    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

β) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΤΡΙΩΝ   (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΣΤΗΡ  ΡΟΚΚΑΣ     Χ.  ΜΑΗ   ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1188903    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1γ΄ ).

 

γ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ    (5) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΣΤΗΡ  ΡΟΚΚΑΣ    Ε.  ΒΑΝΤΖΟ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1259033          και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ  ΠΕΝΗΝΤΑ (50)  ΕΥΡΩ    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1ε΄, παρ. 2δ΄, ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ   Αριθ. Πρ. 40/21-11-2017 ).

 

δ)  ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ   ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ   στο Σωματείο   ΑΣΤΗΡ   ΡΟΚΚΑΣ    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 16 παρ. 2 ).

 

ε) Παραπέμπει στην Επιτροπή  Διαιτησίας της ΕΠΣΑ   το   Διαιτητή Κ.  ΣΙΑΤΗ   για σοβαρές παραλείψεις και λάθη στη σύνταξη του Φ.Α.

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος  για συζήτηση ο Πρόεδρος   κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ                         ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Please follow and like us:

Βασίλης Κούρκουλας

Ο Βασίλης Κούρκουλας, Αρχισυντάκτης του GoSports.gr καλύπτει καθημερινά την επικαιρότητα και με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις αθλητικές εξελίξεις.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *